Stein Nordbrekken ved Stensaas Reindsdyrslakteri forteller litt om hvilken rolle Matråd spiller for de som driver med matproduksjon:

Hør Stein snakke om Matråd

 

3. oktober var det fem år siden bedriften ble etablert på Tolga. Dette feirer vi med kake på Havsjøveien Næringspark mandag 24. oktober fra kl. 14. De som ønsker er hjertelig velkommen til å bli med på feiringen!

Fra 1. januar i år ble smilefjesordningen innført for å informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved serveringssteder. Ansvaret for å følge regelverket ligger på serveringsstedene selv, og Mattilsynets oppgave er å kontrollere at regelverket etterleves. 

Er du usikker på om vannet på hytta er trygt å drikke eller kan medføre bruksmessige problemer? Da anbefaler vi å få tatt en sjekk, spesielt dersom vannet ikke kokes før bruk.

Matråd holder temamøte fredag 22. januar kl. 09.00 på Havsjøveien Næringspark. Møtet er rettet mot de som jobber innen storhusholdning, men alle som har interesse av temaene er selvsagt velkommen!

Møtet vil ha fokus på det som er aller viktigst å ha under kontroll for å lage/servere trygg mat til mange; bakterier og allergener. Vi vil gå gjennom:

  • Bakterier:
    • Hva er de viktigste sykdomsfremkallende og matødeleggende bakteriene
    • Hvordan forebygge/stoppe spredning av disse
  • Allergenbehandling/merking:
    • Hvordan forhindre krysskontaminering av allergener
    • Hvordan oppfylle merkingskravene når en serverer over disk, i restauranter, kantine, catering, osv.

Velkommen til et temamøte som vil gi deg påfyll av viktig kunnskap og mulighet for å diskutere med andre fra samme bransje!

temamotestorhushold

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss?

Trykk her og skriv inn navn og e-postadresse i feltene til høyre!

Torsdag 5. november handler temamøtet om prøveuttaksplaner og grenser. Vi går gjennom følgende punkter:
-Hvilke analyser må vi ta
-Hvilke analyser bør vi ta
-Hvilke grenser skal vi sette
-Hvordan linke prøveuttaksplanen opp mot HACCP
-Hva gjør vi hvis resultatene går over grensene

Vi serverer frokost og kaffe, og som vanlig er det åpnet for spørsmål og diskusjon. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller noe du ønsker vi skal ta med i temamøtet!

Tid: 5. november 2015, kl.08.30-10.30

Sted: Havsjøveien Næringspark på Røros, møterom 1

Pris: 500,- per deltaker

Påmelding/spørsmål sendes til:

Torsdag 1. oktober holder vi temamøte om bakterier og biologiske farer. For alle som driver med håndtering og produksjon av næringsmidler er det svært viktig å vite litt om hvilke bakterier som er en trussel både for mattrygghet og -kvalitet. Vi går gjennom hvilke bakterier dette dreier seg om og hvilke tiltak som kreves for å forhindre uønskede hendelser. Det blir servert frokost og kaffe, og det vil være åpent for spørsmål og diskusjon både under og etter foredraget.

 

Tid: 1. oktober 2015, kl.08.30-10.30

Sted: Havsjøveien Næringspark på Røros, møterom 1

Pris: 500,- per deltaker

Påmelding/spørsmål sendes til .

 

Torsdag 10. september holder vi temamøte om viderekommende HACCP. Det passer til alle som har hørt litt om HACCP tidligere men som trenger litt grundigere innføring for å kunne ta det i bruk.

Tid: 10. september 2015, kl. 08.30-10.30

Sted: Havsjøveien Næringspark på Røros, møterom 1

Pris: 500,- per deltaker

Påmelding sendes til

Fredag 12. juni ble Havsjøveien Næringspark offisielt innviet. Gå inn på http://www.havsjoveien.no/ og les om bedriftene på næringsparken! Her kan du også benytte deg av bookingsystemet til grupperommene på bygget.

Matråd ønsker å invitere til temamøter med relevante foredrag for matprodusenter, serveringssteder og storhusholdninger! Møtene holdes på Havsjøveien Næringspark og det vil bli servert frokost. Neste møtet handler om allergener og tar sted fredag 5. juni. Påmelding sendes til , ta kontakt om du lurer på noe!

Informasjon om temamøtene finner du her

Matråd AS tilbyr nå elektronisk fakturering i EHF format (elektronisk handels format) i tillegg til PDF fil på mail eller faktura tilsendt i posten. Gi beskjed om du ønsker endring i ditt fakturamottak.

Flyttebilde
Matråd AS har flyttet til Havsjøveien Næringspark på Røros. Vi er nå samlokalisert med flere aktører innen lokal mat og drikke, og ser fram til å være med på en spennende utvikling fremover.

Vi opprettholder en filial på Tolga slik at det som før kan leveres prøver til oss de to første tirsdager hver måned fram til kl.12.00. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål!

Har du spørsmål ang. merking av dine produkter eller hvordan mat i buffeén eller matdisken skal merkes, ta kontakt med Jorund på tlf. 976 88 258 så får du svar!

Charlotte Staurem startet hos oss 5. januar og er godt i gang med opplæringen på laboratoriet. Med utvidet arbeidskraft og flytting vil 2015 være et spennende år med stor utvikling for Matråd AS.