Fra 1. januar i år ble smilefjesordningen innført for å informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved serveringssteder. Ansvaret for å følge regelverket ligger på serveringsstedene selv, og Mattilsynets oppgave er å kontrollere at regelverket etterleves.

For å få smilefjes er det flere punkter som må være oppfylt. Disse er knyttet til rutiner og ledelse, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, og til sporbarhet og merking. I veilederen fra Mattilsynet kan en lære mer om hvor søkelyset bør rettes for å oppfylle kravene.

Vi i Matråd kan være til hjelp for å sikre at kravene til mattrygghet er oppfylt! Om serveringsstedet skulle få strekmunn eller surmunn er vi også behjelpelige med å finne løsninger for å sikre at det som berører mattrygghet er i orden.

Kontakt oss