Aktuelt

Publisert:

For å begrense spredningen av coronaviruset og for å beskytte våre ansatte, har vi innført følgende tiltak (i tillegg til interne hygienetiltak):

  • Prøvemottak skjer ute ved inngangen til Havsjøveien Næringspark. Kommer du med prøve til oss kan du ringe 45 49 49 87.
  • Vi ber kundene når de tar ut prøver som skal leveres til oss, om å tenke godt over sin egen håndhygiene. Bruk engangshansker ved prøveuttak, eller vask hender både før og etter prøveuttaket. 
  • Ved en ev. karantene-situasjon og redusert bemanning, vil vi prioritere kunder som vi har kontrakt med og samfunnsviktige oppdrag.
  • Vi har opprettet en beredskapsavtale med samarbeidende laboratorier, slik at vi har alternativer ved redusert bemanning.

Utover dette analyserer har vi fortsatt åpent som normalt og alle analyser blir gjennomført etter gjeldende avtaler, så lenge ikke annen informasjon blir gitt direkte til kunden.

 


Publisert:

Hytteguiden for Fjellregionen 2020 har kommet ut, og i den kan du lese om harepest og drikkevann. Ønsker du å sjekke om vannet ditt er trygt kan vi tilby ulike analysepakker, ta gjerne kontakt med oss om du trenger veiledning.  


Publisert:

Vi i Matråd ønsker å takke alle våre kunder for et godt samarbeid i året som har vært. Vi ser fram til nye oppdrag og videre samarbeid i 2020!

I løpet av året som har gått har vi hatt fokus på vannkvalitet og holdt kurs om bl.a. registrering og risikovurdering av vannverk og om Legionellarisiko i vannsystemer. God drikkevannskvalitet vil fortsatt være et fokusområde i 2020. For vannverk som ikke har fått på plass den lovpålagte ROS-analysen er vi behjelpelig med dette.

Beredskap vil også være et sentralt tema i 2020, og vi kommer til å tilby beredskapsøvelser både til vannverk og til de som jobber med mat. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer!

Vi kommer til å ha noe begrensede åpningstider i jula, men vi er i beredskap, og om det skulle være behov kan du kontakte:

Birgit:                                                                    Charlotte:
452 35 130 /             454 94 987 / 

 

God jul og riktig godt nyttår!
Hilsen Kristiane, Charlotte, Birgit og Jorund

Matraad4