Aktuelt

Publisert:

Vi tilbyr godkjent Miljøfyrtårnkonsulent til bedrifter som ønsker å bli miljøsertifisert!

For å bli sertifisert må bedriften oppfylle generelle og bransjespesifikke kriterier. Gjennom innrapporterte tall får en ut et klimaregnskap, og en får gode verktøy til å bestemme hva som er bedriftens mest vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og  godkjent som miljødokumentasjon ved anbudskonkurranser. Ordningen er også blitt anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. 

Jeg ønsker å bli kontaktet angående Miljøfyrtårn


Publisert:

Vi kan nå utføre akkreditert analyse av kimtall i vann inntil 24 timer etter prøveuttak. Innlevering av vannprøver innen 12 timer etter uttak er utfordrende for flere av våre kunder, og vi har utført en validering som viser at analyse etter 24 timer gir tilsvarende resultater som innen 12 timer.


Publisert:

Hos oss kan du få utført akkreditert analyse av Listeria monocytogenes i rakfisk og rakfisklake!

I tillegg til analyse av L. monocytogenes kan vi tilby måling av pH i rakfisklaken.