Har du spørsmål ang. merking av dine produkter eller hvordan mat i buffeén eller matdisken skal merkes, ta kontakt med Jorund på tlf. 976 88 258 så får du svar!