Matråd AS har laboraturium på Røros og kan tilby en rekke analyser på vann, næringsmiddel, miljø og avløpsvann. Sammen med våre kunder kommer vi fram til hvilke analyser som er nødvendig å ta. Vi leverer raskt analysesvar, og kan bidra til tolkning av resultater om dette er ønskelig.

Prøver kan leveres til oss ved hjelp av ulike typer logistikk- og transportløsninger basert på kundens beliggenhet og de tidskrav prøvene har. Dersom det trengs prøveemballasje kan dette bestilles eller hentes hos oss.

docLast ned følgeskjema for næringsmidler
doc
Last ned følgeskjema for vannprøver
docLast ned følgeskjema for avløpsprøver
docLast ned følgeskjema for privat vann og hyttevann
docLast ned følgeskjema for miljøprøver (Listeria og Salmonella)
docLast ned følgeskjema for hygieneprøver

 

Kontakt oss