Nedenfor ligger en oversikt over alle analysene Matråd AS utfører. Dette omfatter mikrobiologiske og kjemiske analyser på næringsmidler, vann, og miljø. Matråd AS tilbyr også salg av ulike vekstmedier og fortynningsvann. Dersom du har behov for en analyse som vi ikke tilbyr er vi behjelpelige med videresending av prøven til et laboratorium som utfører analysen.

For mer informasjon og prisliste, ta kontakt med oss.

 

 

Næringsmidler

Mikrobiologiske/fysikalske analyser av næringsmidler

ParameterMetode/referanseAkkreditert
Enterobacteriaceae AFNOR 3M 01/06-09/97 (petrifilm) Ja
Aerobe mikroorganismer, totalantall NMKL 86 (dyrking, innstøping 30°C)
AFNOR 3M 01/01-09/89 (petrifilm)
Ja
Mugg og gjær NMKL 98 (dyrking, utstryk) Ja
Koagulase positive stapfylokokker AFNOR 3M 01/09-04/03 A (petrifilm) Ja
E.coli AFNOR 3M 01/08-06/01 (petrifilm) Ja
Salmonella AFNOR UNI 03/07-11/13 (PCR) Ja
Listeria monocytogenes AFNOR UNI 03/08-11/13 (PCR) Ja  (Gjelder også for rakfisklake)
Bacillus cereus NMKL 67 (dyrking, utstryk) Nei
Clostridium perfringens NMKL 95 (dyrking, utstryk) Nei
pH Intern metode Nei
Vannaktivitet (aw) Intern metode Nei
Restoksygenmåling Intern metode Nei
Sensorisk bedømmelse Intern metode Nei

 Les mer om næringsmiddelanalyser

 

Vann

Bakteriologiske analyser av vann

ParameterMetode/ReferanseAkkreditert
Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189 Ja
E.coli og koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1/NS-EN 9308-2 Ja
Kimtall (dyrkbare mikroorganismer) 22 °C og 36 °C NS-EN ISO 6222 Ja
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 (membranfiltrering) Ja


Fysikalske analyser av vann

ParameterMetode/ReferanseAkkreditert
Turbiditet NS-EN ISO 7027 Ja
Konduktivitet NS-ISO 7888 Ja
Fargetall NS-EN ISO 7887 (metode C) Ja
pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 (potensiometri) Ja


Kjemiske analyser av vann

ParameterMetode/ReferanseAkkreditert
Total hardhet Aquamerck Nei
Mangan Spectroquant® Nei
Kobber Spectroquant® Nei
Jern Spectroquant® Nei
Ammonium Spectroquant® Nei
Lukt og smak NS-EN 1622 Nei

Les mer om vannalyser

 

Miljø

Mikrobiologiske analyser av miljø

ParameterMetode/ReferanseAkkreditert
Salmonella AFNOR UNI 03/07-11/13 (PCR) Nei
Listeria Monocytogenes AFNOR UNI 03/08-11/13 (PCR) Ja
Kimtall hygieneprøver Petrifilm Nei
Svaberprøver overflateprøver av slakt kimtall NMKL 86 Nei
Svaberprøver overflateprøver av slakt entrobacteriaceae Petrifilm Nei
Svaberprøver, overflate utstyr NMKL 86 Nei

Les mer om miljøanalyser

 

Prøveemballasje

Det er viktig å bruke korrekt emballasje ved prøveuttak. Prøver til bakteriologisk undersøkelse må tas ut i sterile flasker/beger.Vi har egnede flasker for innsending av prøver til kjemisk undersøkelse. Klorert vann, både drikkevann og bassengvann, må tas ut på flasker som er tilsatt natriumtiosulfat. Kontakt oss hvis du er usikker.

Prøveflasker for drikkevann og prøvebeger for mat får du tilsendt ved å komme innom vårt laboratorium eller tilsendt ved å ta kontakt med oss.

Logistikk

Prøver kan leveres til vårt laboratorium mandag til torsdag fra kl. 08.00-14.30. Det er også mulighet til å sende prøvene til oss vha. varetaxi eller Posten/Bring-Ekspress over natt.

Last ned følgeskjema

 

Kontakt oss