Matråd AS er en kompetansebedrift innen næringsmiddel og vann. Vår visjon er å bidra til god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving. Tillit og fleksibilitet er verdier Matråd AS setter høyt og som gjenspeiler alt vi gjør. Vi utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med våre kunder, og skreddersyr analyseopplegg for hver enkelt basert på HACCP analysen. Vår unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir deg som kunde et helhetlig produkt som igjen bidrar til å styrke din tillit i markedet.

Bedriften ble etablert i 2011 og eies av Birgit Nygård og Jorund Brynhildsvoll. Selskapet har 4 ansatte og vi er lokalisert i Havsjøvegen Næringspark på Røros. Matråd AS er et akkreditert prøvingslaboratorium gjennom NS-EN ISO/IEC 17025. Vi er akkreditert på de fleste analysene vi utfører, både næringsmiddel- og vannprøver. 

Matråd AS er medlem i LABforum - en sammenslutning av laboratorier som samarbeider innenfor bl.a. kompetanseutvikling og innkjøpsbetingelser, men som konkurrerer fritt i markedet om oppdrag. I tillegg til å gi bransjen en høy sum av kompetanse bidrar et slikt samarbeid til at vi til enhver tid holder oss oppdatert på eget fagfelt.

Matråd AS er Miljøfyrtårn-bedrift. Vi ønsker å jobbe med å skape minst mulig miljøbelastning og bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom sertifiseringen jobber vi kontinuerlig med våre miljømål og med å utvikle og ivareta et trygt arbeidsmiljø med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Matråd AS tilbyr

  • Oppbygging/vedlikehold av kvalitetssystem som er tilpasset din virksomhet
  • Tolkning av lover og forskrifter
  • HACCP analyse
  • Interne revisjoner
  • Kunnskapsoverføring – kursing av medarbeidere
  • Mikrobiologiske analyser av næringsmidler og vann
  • Fysikalske/kjemiske analyser av drikkevann
  • Miljøfyrtårnkonsulent
 

     

Birgit Nygård

•Høgskolen i Sør-Trøndelag, næringsmiddelfag 1994-1997

•TINE Meieriet Øst Tolga, laboratoriet 1997-2009

•Staur Foods, laboratoriet 2009-2011

•Matråd AS, 2011-d.d.

Jorund Brynhildsvoll

•Landbrukshøyskolen på Ås, næringsmiddel 1988-1993

•TINE Meieriet Øst Tolga, laboratoriet 1999-2009

•Staur Foods Tolga, laboratoriet 2009-2011

•Matråd AS, 2011-d.d.

Charlotte Staurem

•NTNU, master i bioteknologi 2009-2014

•Matråd AS, 2015-d.d.

 

Hildbjørg Mauset-Nääs

•Høyskolen i Akershus, hovedfag i ernæring, helse og miljøfag, fordypning i hotell- og næringsmiddelfag 1993-1999

•Røros videregående skole 2000-2005

•Rørosmeieriet 2005-2020

•OS ID 2020-2021

•Matråd AS, 2021-d.d.

 

 

Kontakt oss

 

                                                                                                 

 

 

Miljofyrtarn logo