Fra venstre: Kristiane, Charlotte, Birgit og Jorund. Foto: Marit Evanger.
 

Matråd AS er en kompetansebedrift innen næringsmiddel og vann. Vår visjon er å bidra til god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving. Tillit og fleksibilitet er verdier Matråd AS setter høyt og som gjenspeiler alt vi gjør. Vi utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med våre kunder, og skreddersyr analyseopplegg for hver enkelt basert på HACCP analysen. Vår unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir deg som kunde et helhetlig produkt som igjen bidrar til å styrke din tillit i markedet.

Bedriften ble etablert i 2011 og eies av Birgit Nygård og Jorund Brynhildsvoll. Selskapet har 4 ansatte og vi er lokalisert i Havsjøvegen Næringspark på Røros. Matråd AS er et akkreditert prøvingslaboratorium gjennom NS-EN ISO/IEC 17025. Vi er akkreditert på de fleste analysene vi utfører, både næringsmiddel- og vannprøver. 

Matråd AS er medlem i LABforum - en sammenslutning av laboratorier som samarbeider innenfor bl.a. kompetanseutvikling og innkjøpsbetingelser, men som konkurrerer fritt i markedet om oppdrag. I tillegg til å gi bransjen en høy sum av kompetanse bidrar et slikt samarbeid til at vi til enhver tid holder oss oppdatert på eget fagfelt.

Matråd AS tilbyr

  • Oppbygging/vedlikehold av kvalitetssystem som er godt nok for din virksomhet
  • Tolkning av lover og forskrifter
  • HACCP analyse
  • Interne revisjoner
  • Kunnskapsoverføring – kursing av medarbeidere
  • Mikrobiologiske analyser av næringsmidler og vann
  • Fysikalske/kjemiske analyser av drikkevann
 

     

Birgit Nygård

•Høgskolen i Sør-Trøndelag, næringsmiddelfag 1994-1997

•TINE Meieriet Øst Tolga, laboratoriet 1997-2009

•Staur Foods, laboratoriet 2009-2011

•Matråd AS, 2011-d.d.

Jorund Brynhildsvoll

•Landbrukshøyskolen på Ås, næringsmiddel 1988-1993

•TINE Meieriet Øst Tolga, laboratoriet 1999-2009

•Staur Foods Tolga, laboratoriet 2009-2011

•Matråd AS, 2011-d.d.

Charlotte Staurem

•NTNU, master i bioteknologi 2009-2014

•Matråd AS, 2015-d.d.


Kristiane Brathagen

•NMBU, master i bioteknologi 2012-2017

Matråd AS, 2019-d.d.

 

 

Kontakt oss