Trenger du hjelp til å sette opp eller vedlikeholde kvalitetssystem for din bedrift? Vi i Matråd bygger opp og tilpasser kvalitetssystem til næringsmiddelbedrifter slik at aktuelle lover og forskrifter etterleves til enhver tid. Dette bidrar til å sikre mattryggheten og oppnå god matkvalitet. Kvalitetssystemene blir skreddersydd etter bedriftens behov og kan omfatte:

  • Kvalitetshåndbok med rutiner, registreringsskjema og grunnforutsetninger
  • Prøveuttaksplan
  • HACCP og fareanalyse
  • Interne revisjoner
  • Hygienerunder
  • Kurs/opplæring av ansatte
  • Kontakt mot Mattilsynet

Kontakt oss

 bildekvalitetssystem