Matråd AS tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne kurs. Bedriftsinterne kurs er mest hensiktsmessig når flere i samme virksomhet har behov for lik kompetanse. Vi kan bistå din bedrift med kompetanseheving og ønsker å ha fokus på opplæring av ansatte og involvere alle ledd i bedriften fra topp til golv. Etter gjennomført kurs vil alle ha tilnærmet samme forståelse og utgangspunkt i forhold til de utfordringer virksomheten står overfor. En slik løsning er ofte mer økonomisk for virksomhetene. Kurset kan arrangeres på eller i nærheten av virksomheten, og med det resultere i reduserte reiseutgifter. Åpne kurs annonseres på vår hjemmeside og i nyhetsbrev.

Vi har holdt Work-Shop kurs for småskalaprodusenter av bakevarer i Rørosregionen med Modul 1 hvor det var innføring i hvordan kvalitetssystem kan bygges opp med fokus på grunnforutsetninger og Modul 2 med HACCP teori og praksis. Siden mange produserer samme produkt ble det gode diskusjoner og erfaringutvekslinger.

Våre kurs:

 

Ta kontakt med oss