Trenger du Miljøfyrtårn-konsulent? 

Vi har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan hjelpe din bedrift i prosessen med å bli sertifisert. Prosessen innebærer en avklaring av hvilke bransjekriterier som må oppfylles, utfylling av en Miljøkartlegging og årlig Klima- og miljørapport. Hvor omfattende sertifiseringsprosessen blir er avhengig av størrelsen og kompleksiteten på bedriften, hvor mye som allerede er på plass i styringssystemet og hvor intensivt bedriften ønsker å jobbe med prosessen. 

Hvorfor Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og  godkjent som miljødokumentasjon ved anbudskonkurranser. Ordningen er også blitt anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. 

 

Miljøfyrtårnkonsulent

Kontakt oss for å snakke med konsulent

 

Et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

 

 

   blomsterbilde