Ønsker du å miljøsertifisere din bedrift? 

Vi har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan hjelpe din bedrift i prosessen med å bli sertifisert. Prosessen innebærer en avklaring av hvilke bransjekriterier som må oppfylles, utfylling av en Miljøkartlegging og årlig Klima- og miljørapport. Hvor omfattende sertifiseringsprosessen blir er avhengig av størrelsen og kompleksiteten på bedriften, hvor mye som allerede er på plass i styringssystemet og hvor intensivt bedriften ønsker å jobbe med prosessen. 

Hvem kan miljøsertifiseres?

Miljøfyrtårn passer for både små/mellomstore enkeltvirksomheter og for store konsern og kommuner. Det finnes tilpassede sertifiseringskriterier for over 80 ulike bransjer. Våren 2022 ble kriterier for næringsmiddelindustri lansert, noe som tillater alle typer næringsmiddelbedrifter å bli sertifisert.

Hvorfor Miljøfyrtårn?

  • Tilpassede kriterier for over 80 bransjer
  • Norges mest brukte miljøsertifikat
  • Smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft
  • Mer lønnsom drift
  • Anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller ISO 14001
  • Anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp

L Miljfyrtaèrn konsulent positiv RGB  

Kontakt konsulent for spørsmål eller om du ønsker tilbud

 

Et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

  

   blomsterbilde