Ønsker du å miljøsertifisere din bedrift? 

Vi har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som bidrar med:

 • Avklaring av bransjekriterier som må oppfylles
 • Bruk av digitalt verktøy i Miljøfyrtårnportalen
 • Utfylling av miljøkartlegging i forkant av sertifisering/resertifisering
 • Innsamling og innrapportering av klima- og miljødata
 • Utarbeidelse av mål og tiltak

Kontakt konsulent

Hvem kan miljøsertifiseres?

 • Både små/mellomstore enkeltvirksomheter og store konsern og kommuner
 • Tilpassede sertifiseringskriterier for over 80 ulike bransjer
 • Våren 2022 ble kriterier for næringsmiddelindustri lansert, slik at alle typer næringsmiddelbedrifter kan bli sertifisert

Hvorfor Miljøfyrtårn?

 • Norges mest brukte miljøsertifikat
 • Smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft
 • Mer lønnsom drift
 • Anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller ISO 14001
 • Anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp

Jeg ønsker å bli kontaktet angående Miljøfyrtårn

L Miljfyrtaèrn konsulent positiv RGB  

 

 

Et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

  

   blomsterbilde