HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points, som kan oversettes til risikoanalyse og kritiske styringspunkt. HACCP-systemet er internasjonalt anerkjent, og er et system for fareanalyse og risikovurdering i næringsmiddelindustrien. Det er et krav at alle næringsmiddelbedrifter skal ha internkontroll som er basert på HACCP prinsippene. Hvor omfattende den skal være kan variere avhengig av blant annet hvilke varer som omsettes. Å komme i gang med en HACCP kan være utfordrende for de fleste, og vi kan bidra både til litt starthjelp eller til å sette opp en komplett HACCP.

Vi i Matråd kan hjelpe deg med å identifisere hvilke farer som er aktuelle med tanke på mattrygghet!

 risikomatrise 

 

Kontakt oss