HACCP er et system for fareanalyse og risikovurdering i næringsmiddelindustrien. Det er et krav at alle næringsmiddelbedrifter skal ha internkontroll som er basert på HACCP prinsippene. Hvor omfattende den skal være avhenger av blant annet hvilke varer som omsettes. Matråd AS har lang erfaring med HACCP-arbeid i mange ulike typer næringsmiddelbedrifter og serveringssteder.

Vi kan hjelp deg og din bedrift med å komme i gang eller med videreutvikling av ditt system!

Du vil oppnå:

  • Skreddersydd HACCP til din bedrift
  • Oppfylle aktuelle lovkrav
  • Oversiktlig og brukervennlig system som bidrar til trygg mat

risikomatrise

Kontakt oss for tilbud