Matråd AS tilbyr nå elektronisk fakturering i EHF format (elektronisk handels format) i tillegg til PDF fil på mail eller faktura tilsendt i posten. Gi beskjed om du ønsker endring i ditt fakturamottak.