I løpet av mars flytter Matråd AS til Havsjøvegen på Røros. En filial blir opprettholdt på Tolga Næringspark, hvor prøver kan leveres inn de to første tirsdagene i måneden før kl.12.00.

Matråd AS bistår gjerne med gjennomgang og eventuelt oppdatering av eksisterende HACCP og kvalitetssystem eller oppbygging av nytt kvalitetssystem. Vi tar papirarbeidet så kan du lage maten! Ta kontakt, så avtaler vi et møte.

Matråd AS har tidligere vært akkreditert på vann- og avløpsprøver. Nå er vi i tillegg akkreditert på næringsmidler og det vil si at Matråd AS er akkreditert på de aller fleste analysene vi utfører. Ta kontakt for råd og veiledning angående ditt produkt!

Vi vil informere om at vi har fått instrument for bestemmelse av vannaktivitet og tilbyr nå rask og nøyaktig vannaktivitetsanalyse. Vannaktivitet (aw) kan si mye om et produkts trygghet og være avgjørende for lagringsstabilitet og konsistens.

Ta kontakt med Charlotte tlf. 454 94 987 dersom det ønskes mer informasjon om analysen.