Matråd AS har tidligere vært akkreditert på vann- og avløpsprøver. Nå er vi i tillegg akkreditert på næringsmidler og det vil si at Matråd AS er akkreditert på de aller fleste analysene vi utfører. Ta kontakt for råd og veiledning angående ditt produkt!

Vi vil informere om at vi har fått instrument for bestemmelse av vannaktivitet og tilbyr nå rask og nøyaktig vannaktivitetsanalyse. Vannaktivitet (aw) kan si mye om et produkts trygghet og være avgjørende for lagringsstabilitet og konsistens.

Ta kontakt med Charlotte tlf. 454 94 987 dersom det ønskes mer informasjon om analysen.