Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffer som kan ha betydning for helsen og for vannkvaliteten. Vi utfører både mikrobiologiske og kjemiske/fysikalske analyser av vannprøver.

  • Matråd AS utfører analyser av vann i henhold til kravene i Drikkevannsforskriften, og er akkreditert etter NS-EN ISO 17025.
  • Vannverk skal ha en prøveplan som tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften både når det gjelder frekvens og analyseparametere.
  • Viktig å kontrollere privat vann regelmessig.

Vann endres med tiden, både fra år til år og gjennom årstidene. Mange tar kun prøver når lukt, smak eller utseende på vannet endres. Det kan være misvisende da alvorlige problemer kan være både lukt- og smakløse. Matråd AS anbefaler mikrobiologisk- og kjemisk status hvert tredje år og mikrobiologisk status årlig.

Det er av stor betydning at vi konsumerer vann av god kvalitet, uten forurensninger fra natur eller mennesker. Som brønneier er du selv ansvarlig for vannets kvalitet. Med utgangspunkt i Drikkevannsforskriften har vi satt sammen forskjellige analysepakker. Matråd AS tilbyr også beredskapstjenester og årsrapporter som forenkler rapportering til sentrale myndigheter.

Folkehelseinstituttet: Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta
Lovdata: Drikkevannsforskriften 
Mattilsynet: Veileder til Drikkevannsforskriften

Se alle våre analyser på vann

Logistikk
Matråd AS tilbyr ulike typer logistikk- og transportløsninger basert på kundens beliggenhet og de tidskrav prøvene har. Vi har følgende løsninger:

  1. Kunde leverer direkte til laboratoriet fra kl. 08.00-14.30.
  2. Transport via budbil/varetaxi.
  3. Posten/BRING – ekspress over natt.

Sterile vannflasker til mikrobiologiske analyse og annen emballasje kan bestilles fra/hentes hos Matråd AS. Sammen med flaskene får du et følgeskjema som leveres med vannprøvene.

Bestill vannprøveflasker og følgeskjema