Matråd AS er en kompetansebedrift innen næringsmiddel og vann. Vår unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir deg som kunde et helhetlig produkt som igjen bidrar til å styrke din tillit i markedet. Bedriften ble etablert i 2011 av Birgit Nygård og Jorund Brynhildsvoll. Selskapet har 4 ansatte og vi er lokalisert i Havsjøvegen Næringspark på Røros. 
 
Vår visjon: god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving
Våre verdier: tillit og fleksibilitet

Akkreditering

Matråd AS er et akkreditert prøvingslaboratorium gjennom NS-EN ISO/IEC 17025. Vi er akkreditert på de fleste analysene vi utfører, både næringsmiddel- og vannprøver. 
 
Matråd AS er medlem i LABforum - en sammenslutning av laboratorier som samarbeider innenfor bl.a. kompetanseutvikling og innkjøpsbetingelser, men som konkurrerer fritt i markedet om oppdrag. I tillegg til å gi bransjen en høy sum av kompetanse bidrar et slikt samarbeid til at vi til enhver tid holder oss oppdatert på eget fagfelt.
 

Miljøfyrtårn 

Matråd AS er Miljøfyrtårn-bedrift. Vi ønsker å jobbe med å skape minst mulig miljøbelastning og bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom sertifiseringen jobber vi kontinuerlig med våre miljømål og med å utvikle og ivareta et trygt arbeidsmiljø med fokus på helse, miljø og sikkerhet.
 

Matråd AS tilbyr

 • Oppbygging/vedlikehold av kvalitetssystem som er tilpasset din virksomhet
 • Tolkning av lover og forskrifter
 • HACCP analyse
 • Interne revisjoner
 • Kunnskapsoverføring – kursing av medarbeidere
 • Mikrobiologiske analyser av næringsmidler og vann
 • Fysikalske/kjemiske analyser av drikkevann
 • Miljøfyrtårnkonsulent

 Ansatte

 • Birgit Nygård
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag, næringsmiddelfag 1994-1997
 • TINE Meieriet Øst Tolga, laboratoriet 1997-2009
 • Staur Foods, laboratoriet 2009-2011
 • Matråd AS, 2011-d.d.
 • Jorund Brynhildsvoll
 • Landbrukshøyskolen på Ås, næringsmiddel 1988-1993
 • TINE Meieriet Øst Tolga, laboratoriet 1999-2009
 • Staur Foods Tolga, laboratoriet 2009-2011
 • Matråd AS, 2011-d.d.
 • Hildbjørg Mauset-Nääs
 • Høyskolen i Akershus, hovedfag i ernæring, helse og miljøfag, fordypning i hotell- og næringsmiddelfag 1993-1999
 • Røros videregående skole 2000-2005
 • Rørosmeieriet 2005-2020
 • OS ID 2020-2021
 • Matråd AS, 2021-d.d.

 

 

Kontakt oss

 

                                                                                                 

Miljofyrtarn logo