Det er viktig å ha kontroll med renholdet på produksjonsutstyr og Matråd AS kan bidra med uttak av renholdsprøver.


 

Matråd AS tilbyr uttak av miljøprøve på produksjonsutstyr og i sluker. Vi kan analysere for både Listeria monocytogenes og Salmonella.


Matråd AS tilbyr luftprøvetaking og analyse av mugg- og gjærsopp i næringsmiddelbygg.