Vi holder kurs i IK-mat med fokus på:

  • Hvilke krav myndighetene (Mattilsynet) stiller til din virksomhet
  • Hvilke rutiner som må være på plass

Kurset gir deg grunnleggende forståelse for oppbygging og vedlikehold av et kvalitetssystem. Det blir presentert maler på ulike områder som f.eks. analyseplan med aktuelle grenseverdier, avviksbehandling, opplæring og renholdsplan. Vi legger opp til en kombinasjon av teori og erfaringsutveksling mellom deltagerne. 

Kurset kan holdes ute i din virksomhet eller hos oss på Havsjøveien Næringspark.

Kontakt oss

 

Tilbake