Matråd AS har tidligere vært akkreditert på vann- og avløpsprøver. Nå er vi i tillegg akkreditert på næringsmidler og det vil si at Matråd AS er akkreditert på de aller fleste analysene vi utfører. Ta kontakt for råd og veiledning angående ditt produkt!