Nytt kriteriesett fra Miljøfyrtårn gjør det nå enklere for næringsmiddelbedrifter å bli miljøsertifisert! Det lanseres også nye felleskriterier 15. juni, noe som gjør Miljøfyrtårn til et enda bedre styringsverktøy for miljøarbeid.

Omtrent 25 % av klimagassutslippene globalt er knyttet til mat. Verdens matproduksjon fører blant annet til tap av biologisk mangfold, forurensning og høyt vannforbruk. Hvordan maten produseres og foredles er derfor vesentlig for om vi klarer å nå bærekraftsmålene. Nye kriterier er rettet mot virksomheter som foredler og bearbeider matvarer, drikkevarer og fôr til husdyr, og omhandler:

  • måling og reduksjon av matsvinn
  • optimalisering/utnytting av restprodukter fra produksjon
  • optimalisering av emballasjebruk
  • effektivisering av energi- og vannforbruk
  • optimalisering av varetransport 
  • kontroll over leverandører og produkter
  • rutiner for at arbeidsmiljø og ytre miljø i verdikjeden blir ivaretatt
  • godt internt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og  godkjent som miljødokumentasjon ved anbudskonkurranser. Ordningen er også blitt anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. 

Vi kan hjelpe din bedrift med prosessen mot sertifisering! 

Har du spørsmål om Miljøfyrtårn eller ønsker tilbud på konsulent?