Hos oss kan du få utført akkreditert analyse av Listeria monocytogenes i rakfisk og rakfisklake.
L. monocytogenes er det største problemet knyttet til rakfiskproduksjon. L. monocytogenes kan vokse ved høyt saltinnhold (opptil 10 %), lave temperaturer (ned mot 2 °C) og uten tilgang til oksygen. Bakterien kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker, spesielt personer med nedsatt immunforsvar, og den kan forårsake abort hos gravide. L. monocytogenes kan ikke oppdages ved vanlige tegn på redusert kvalitet som dårlig lukt eller smak.

Normalt analyserer vi prøver av laken som rakfisken ligger i, da rakfisk fra kontaminert lake vil med høy sannsynlighet også være kontaminert. Til analysen trenger vi minst 25 g rakfisklake, og allerede etter ett døgn oppnår vi et prøveresultat. Vi benytter en mikrobiologisk metode med bruk av PCR som detekterer eventuelt DNA fra L. monocytogenes i prøven. I tillegg til analyse av L. monocytogenes kan vi tilby måling av pH i rakfisklaken.

Rakfisk

Ønsker du å levere inn prøve til oss kan du komme innom laboratoriet og hente et sterilt prøvebeger eller få det tilsendt i Posten. Vi tar imot prøver mandag-torsdag kl. 08.00-14.30.

Lever gjerne følgeskjema for næringsmidler  til oss sammen med prøven.