Vi har gjennomført en validering for å utvide tidsgrensen fra prøveuttak til analysestart for kimtall i vannprøver. Valideringen er godkjent av Norsk Akkrediterting. 

Iht. NS-EN ISO 6222 skal kimtallsanalysen påstartes innen 12 timer etter uttak av prøven. I noen tilfeller er det vanskelig for våre kunder å få levert vannprøver til oss så raskt. Derfor har vi gjennom forsøk vist at analyse etter 24 timer gir tilsvarende resultat som analyse innen 12 timer etter uttak. Vi vil understreke at dette ikke medfører noen endringer i analysemetode eller andre forhold rundt prøveuttak og prøvelevering, og vi oppfordrer fortsatt til å levere vannprøver til oss så raskt som mulig etter uttak.

Vannprøver analysert mellom 12 og 24 timer etter uttak vil oppgis med følgende analysestandard i rapporten: «Intern metode basert på NS-EN ISO 6222».