For å sikre tilstrekkelig renhold av produksjonsutstyr og flater som kommer i kontakt med mat kan Matråd AS hjelpe til med uttak av renholdsprøver. Prøveuttak baseres på bruk av petrifilm eller svaber der det er vanskelig å komme til. Det er også mulighet for å få tilsendt prøvetakingsutstyr og sende det i retur til oss etter prøveuttak. Å følge med på trender over tid er et svært nyttig verktøy for å tidlig oppdage eventuelle rutinemessige mangler eller feil. Ved eventuelle avvik kan Matråd tilby videre oppfølging helt til tilfredsstillende resultater oppnås.

docxLast ned følgeskjema for renholdsprøver/hygieneprøver

 

Tilbake til miljøanalyser