Skal du starte opp bedrift som skal produsere, foredle eller servere mat? Vi kan hjelpe deg med prosessen fra idé til etablert bedrift!

Det kan være litt å tenke på når en ønsker å opprette en bedrift knyttet til mat eller servering. Alt fra utforming av lokaler til etablering av et kvalitetssystem og merking av produkter må være på plass - uansett om det er småskala eller større produksjon det er snakk om. Vi har god erfaring med å følge bedrifter helt fra oppstartsfasen og tror vår hjelp kan spare oppstartsbedrifter for mye bortkastet tid og penger, i tillegg til å øke sjansene for å lykkes.

Matråd AS kan hjelpe til med følgende:

  • Gunstig utforming/innredning av lokaler
  • Hvilke krav stilles til bedriften/produktene
  • Kontakt mot Mattilsynet
  • Utvikling av kvalitetssystem med kvalitetshåndbok
  • HACCP
  • Kurs/opplæring av ansatte
  • Produktutvikling
  • Holdbarhetstesting

 

 

Kontakt oss