"Vi har brukt Matråd AS til og kurse våre medarbeidere i IK-Mat og ikke minst de nye kravene innen HACCP. Her har Matråd vært en god samarbeidspartner med det å utarbeide og iverksette HACCP. Matråd AS bruker vi aktivt i dag med tanke på å ta prøver for oss, både faste og etter spesielle ønsker fra Røros Rehabilitering.

Vi ser på Matråd AS som en seriøs og god samarbeidspartner."

Med vennlig hilsen
Roger Gravseth
Kjøkkensjef

Øverhagaen 15, 7374 Røros
Tlf: 72 40 95 22/917 47 380
Unicare Røros