«Matråd har vært en veldig god støttespiller for oss på alle måter, både hva gjelder å planlegge matsikkerhet og å dokumentere denne.»

Med vennlig hilsen,
Knut Olav Pettersen
Rørvik Fiskemat A/S
https://www.rff.no/