Vi kan nå tilby godkjent Miljøfyrtårnkonsulent til bedrifter som ønsker å bli miljøsertifisert. Sertifiseringsprosessen innebærer en avklaring av hvilke bransjekriterier som må oppfylles, utfylling av en Miljøkartlegging og årlig Klima- og miljørapport. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og  godkjent som miljødokumentasjon ved anbudskonkurranser. Ordningen er også blitt anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. 

Kontakt oss for å snakke med konsulent