Vi tilbyr godkjent Miljøfyrtårnkonsulent til bedrifter som ønsker å bli miljøsertifisert!

For å bli sertifisert må bedriften oppfylle generelle og bransjespesifikke kriterier. Gjennom innrapporterte tall får en ut et klimaregnskap, og en får gode verktøy til å bestemme hva som er bedriftens mest vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og  godkjent som miljødokumentasjon ved anbudskonkurranser. Ordningen er også blitt anerkjent av EU der det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. 

Jeg ønsker å bli kontaktet angående Miljøfyrtårn