I samarbeid med Mattilsynet arrangerer Matråd et temamøte med fokus på registrering og farekartlegging av vannforsyninger.

Temamøtet er spesielt aktuelt for deg som er vannverkseier eller som har egen vannkilde som forsyner flere enn din egen husstand/hytte.

Vi har generelt svært god vannkvalitet i Norge, men for å sikre nok trygt drikkevann også inn i framtiden kreves det visse tiltak både fra større og mindre vannverk. I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Det er med på å gi kommunene informasjon om hvor vannforsyningssystemer ligger slik at de kan ta hensyn til disse.

Agenda
Foredrag v/ Tore Forseth fra Mattilsynet
   -Drikkevann - fokusområder for Mattilsynet
   -Registrering av små vannverk - hvorfor og hvordan?
   -Hva er viktig for å sikre trygt drikkevann?

Foredrag v/ Matråd
   -Prøveuttaksplaner og analyser ihht. Drikkevannsforskriften
   -Risikovurdering/farekartlegging av vannverk

Når
Tirsdag 7.mai 2019, kl. 19.00-21.00

Sted
Havsjøveien næringspark, Havsjøveien 309 på Røros

Arrangementet er gratis.