Legionellabakterier kan vokse og formere seg i ulike vannsystemer og kan smitte mennesker via bl.a. dusjer. Det er lovpålagt at virksomhetseiere må ha rutiner for forebygging og kontroll av legionellavekst. Delta på vårt kurs for faglig påfyll og økt kompetanse om Legionella!

Agenda:

11.00 - Registrering og lunsj

11.30 - Velkommen v/Birgit Nygård, Matråd

11.40 - Foredrag om Legionella  v/Astrid Lian, leder mikrobiologisk avdeling, Trondheim kommune Analysesenteret
Legionellaveilderen
Legionellabakterien; Vekstbetingelser, smittekilder og spredning
Prøvetaking, analysemetoder og svartid

12.20 - Pause

12.30 - Foredrag fortsetter

13.15 - Slutt, vel hjem

For dem som ønsker blir det omvisning på laboratoriet rett etter lunsjmøtet.

Matråd, Trondheim kommune Analysesenteret og LabTjenester og er tilgjengelig for spørsmål etter at lunsjmøtet ferdig.

Målgruppe
Personell som drifter og vedlikeholder varmtvannsanlegg med dusjer og andre installasjoner med vekst og spredningsmuligheter for Legionella. Vaktmestre og annet personell tilknyttet hoteller, sykehus, sykehjem, skoler, idrettshaller o.l .

Når
Torsdag 14. mars 2019

Påmeldingsfrist
07. mars 2019

Påmelding til
eller 45 49 49 87

Sted
Havsjøveien næringspark, Havsjøveien 309 på Røros

Deltakeravgift
500,- per deltaker