HACCP – en arbeidsmetode som skal sikre at maten som produseres og håndteres er trygg! 

Kurset vil vise hvordan du kan etablere et hensiktsmessig HACCP-system i din bedrift. Ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg, ligger hos aktørene i matkjeden.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber med mat – på serveringssteder, storhusholdning eller næringsmiddelprodusenter. Enten du aldri har hørt om HACCP før eller du bare trenger litt hjelp videre på veien vil du dra nytte av kurset. Du kan velge om du vil delta på begge kursdagene eller på kun én av dem. 

Kursets oppbygning:

Kurset er delt inn i to deler; del 1 som er felles for alle kursdeltakere og del 2 som vi være rettet mot næringsmiddelprodusenter og storhusholdning/serveringssteder. Del 1 vil ta for seg alle grunnforutsetningene som må være på plass før en begynner å kartlegge farer. I del 2 går vi inn i selve HACCP-metoden for å kartlegge hvilke farer som kan oppstå og for å sikre at en har kontroll over disse.
 

Generell info:

HACCP del 1: mandag 8. januar 2018 
Tid: kl. 09.00-12.00
Sted: Havsjøveien Næringspark, Røros

HACCP del 2 – næringsmiddelprodusent: fredag 9. mars 2018      
HACCP del 2 – storhusholdning: fredag 9. mars 2018         
Tid: kl. 09.00-12.00
Sted: Havsjøveien Næringspark, Røros

(OBS! Ny dato - del 2 er flyttet fra 2. mars til 9. mars)
 
Pris for  én av kursdagene: kr. 650,-
Pris for to kursdager: kr. 1100,-
 
Påmelding/spørsmål sendes til: eller på tlf. 45 49 49 87