Listsalmskaaler

  • De viktigste sykdomsfremkallende og matødeleggende bakterier som Listeria monocytogenes, E.coli, Salmonella, Bacillus cereus og Staphylococcus aureus
  • Hvordan kan vi få bakteriene inn på kjøkkenet/næringsmiddelbedriften og hva kan skje hvis uhellet er ute
  • Hvordan kan vi forebygge/stoppe bakteriene – hindre spredning

Undersøkelser i forskjellige typer næringsmiddelindustri har vist at L. monocytogenes kan etablere seg i produksjonsmiljø, og dermed komme over i produktene under produksjonsprosessen.

Hovedarbeidet med å hindre smitte med L. monocytogenes må derfor skje i de enkelte bedriftene.

 

 

Kontakt oss

 

Tilbake