Matråd AS tilbyr uttak av miljøprøve på produksjonsutstyr og i sluker. Vi kan analysere for både Listeria monocytogenes og Salmonella.

Listeria monocytogenes kan gi fatalt utfall for enkelte gruppe i samfunnet; personer med svakt immunforsvar, eldre, kreftsyke og gravide (kan føre til spontanabort). Overvåkning av denne bakterien er dermed svært viktig for å bidra til trygge produkter. 

Listeria monocytogenes kan komme inn i produksjonen via råvarer, ferdige produkter og brudd på soneskiller fra personer eller varer. Brudd på soneskiller er viktigste årsak til innføring av Listeria i matproduksjon. Listeria er vanskelig å utrydde etter at den først har etablert seg, og det er derfor viktig å oppdage smitte i et produksjonsmiljø så tidlig om mulig.Generelt er det få forekomster av Listeria i råvarer og ferdige produkt i Norge, men med 29 tilfeller av Listeriose i 2014 er problemet likevel ikke fraværende. 

Vi tilbyr analyse av  miljøprøver på både Listeria monocytogenes og Salmonella. Metoden for analyse er basert på "real time PCR". Dersom vi ikke kommer og tar ut prøvene selv sender vi svabre til kunden som selv tar prøvene og returnerer dem til laben for analyse. Ta kontakt for bestilling av prøvetakingsutstyr eller mer informasjon.

 

Se oversikt over våre miljøanalyser

 

Last ned følgeskjema for miljøprøver her

 

Tilbake til miljøanalyser