Interne revisjoner i en bedrift foretas for å bekrefte (verifisere) at de krav som stilles til bedriften blir oppfylt, og for å identifisere eventuelle forbedringstiltak. Matråd AS hjelper deg gjerne å evaluere systemet mot anerkjente standarder og bidrar til kontinuerlig forbedring av systemet. 

Hygienekontroll

God hygiene i næringsmiddelbedrifter er avgjørende både for å sikre trygg mat og oppnå best mulig kvalitet. Derfor bør hygienekontroll i bedrifter utføres med jevne mellomrom og gjerne med en en nøytral 3.person som gjør objektive observasjoner av arbeidet i produksjonen. Det er fort gjort å se seg blind på forhold som innebærer helsemessig risiko, og vi kan hjelpe med å avdekke og rette opp dette. Underveis i hygienekontrollen kommer vi med tips og råd slik at kunnskapsformidling blir en viktig del av besøket.

Om det skulle være ønskelig kan vi kombinere besøket med et bedriftsinternt kurs. Kontakt oss så finner vi ut hva som passer best for din bedrift!

Beredskapsøvelser

Beredskapsøvelser er noe Matråd AS har svært gode erfaringer med. Vi har gjort både varslede og uvarslede beredskapsøvelser i en rekke bedrifter hvor fokus er varslingsrutiner, tilbaketrekking, håndtering av media og ikke minst dokumentasjon på hendelsen underveis.  Å regelmessig kontrollere at beredskapsplaner er oppdatert og fungerer hensiktsmessig er viktig for å være rustet om uhellet skulle være ute.

Sporingsøvelser

Det er krav i regelverket at et produkt skal kunne spores ett trinn tilbake og ett trinn frem. Ved å gjøre en sporingsøvelse vil en avdekke om dette er mulig for valgte produkt og en ser viktigheten av å dokumentere i alle ledd fra råstoff til ferdig produkt.

Vi kan hjelpe deg med å kjøre en sporingsøvelse og evaluere hva som bør forbedres dersom dokumentasjonsrutinene ikke er gode nok.

 Spor

Ta kontakt med oss for å lære mer om våre revisjoner og hva som er aktuelt for din bedrift!

 

Kontakt oss