Jobber du med produktutvikling på et nytt eller eksisterende produkt? Under utviklingen kan vi være til hjelp med analyse av produktet, utførelse av sensoriske tester, rapportering, og sikre at emballasje og merking er i tråd med forskriftene.

Hvis du skal selge et nytt produkt eller har gjort endringer på et eksisterende produkt må du ha oversikt over holdbarheten til produktet ditt. Vi utfører holdbarhetsstudier hvor vi setter opp en plan for uttak av prøver og hvilke analyser som bør utføres. Analysene forteller oss hvordan bakterieveksten endrer seg over tid og bør kombineres med sensoriske analyser av utseende, lukt, smak og konsistens. Etter endt studie tilbyr vi en rapport med en anbefaling på produktets holdbarhetstid.

Holdbarhetsforsøk 2

 

Kontakt oss