vannaktivi
Vi tilbyr rask og nøyaktig måling av vannaktivitet på næringsmidler. Vannaktivitet (aw) kan si mye om et produkts trygghet og være avgjørende for lagringsstabilitet og konsistens.

Ut fra kjøttbransjens retningslinjer for spekemat skal vannaktivitet måles på ferdig produkt. Det har tradisjonelt vært krav om at spekevarer som omsettes uten krav til kjøling skal ha vannaktivitet lavere enn 0,90 aW. Produkter med vannaktivitet i dette området er derfor svært viktig å analysere. Noen patogene bakterier tåler lav vannaktivitet (0,86 aW), og vannaktivitet kan derfor være en god indikator på eventuelle behov for mikrobiologiske analyser av et produkt.

I tillegg til mattrygghet kan optimal vannaktivitet være viktig både med tanke på lønnsomhet og produkters sensoriske kvalitet. Lavere vannaktivitet enn nødvendig for å oppnå et trygt produkt er både uøkonomisk og kan gi et produkt som oppfattes mindre attraktivt både i utseende og tekstur. Vi kan bidra med rutinemessige vannaktivitetsanalyser og ved optimalisering av vannaktivitet under reseptutvikling.

 

Tilbake til analyseoversikt