Koagulasepositive staphylococcer består av Staphylococcus aureus, Staphylococcus hycius og Staphylococcus intermedius. Staphylococcus aureus kan produsere toksin ved vekst i matvarer som kan forårsake matforgiftning. Bakterien finnes hos mennesker på hud og i nesen, og forekommer spesielt i matvarer som blir håndtert av bærere av bakterien som f.eks. smørbrød, gravlaks og kalde anretninger.

Klassiske metoder for å bestemme Staphylococcus i matvarer tar opptil 78 timer, mens det med Petrifilm Staph Express tar 22 timer. Petrifilmen kan brukes på alle typer næringsmiddel.

 

Tilbake til analyseoversikt