Mugg og gjær i næringsmiddel kan indikere feilaktig behandling eller oppbevaring av næringsmiddel, eller dårlig kvalitet på råstoff. Forekomst av mykotoksinproduserende muggarter kan innebære risiko for mykotoksiner i næringsmiddel.

Mugg defineres som myceldannende mikro-sopp som formerer seg med sporer, konidier eller hyfefragment. Gjær er encellede muggsopp som hovedsak formerer seg gjennom vegetativt spiring. Analysemetoden er basert på NMKL 98 og det benyttes to ulike typer agar avhengig av om produktet er tørt eller ikke.

 

Tilbake til analyseoversikt