Aerobt kimtall inkluderer mikroorganismer som kan vokse aerobt ved 30 °C og kan indikere kvalitet og fordervelsesgrad av et produkt. Kimtall er ofte brukt til overvåkning av næringsmiddelproduksjon og kan være til hjelp for å bedømme hygienen under produksjonen. Metoden kan anvendes på alle typer næringsmiddel.

 

Tilbake til analyseoversikt