E. coli er en gruppe bakterier som finnes i tarmkanalen til pattedyr inkludert mennesker. Noen typer kan forårsake sykdom hos mennesker ved smitte gjennom forurenset mat eller vann. 

Analysemetoden er basert på bruk av petrifilm som kan brukes på alle typer næringsmiddel.

 

Tilbake til analyseoversikt