Clostridium perfringens er vidt utbredt og finnes normalt i jord og tarmtraktus hos mennesker og dyr. Bakterien spres fra disse kildene og er vanlig i alt kjøtt og fjørfe, og er spesielt til stede i krydder. Bakterien produserer ikke toksin i mat, men kan produsere toksin når bakterien sporulerer i nedre del av tarmkanalen, der det er høy nok pH. Smitte skjer oftest gjennom storhusholdning ved langsom nedkjøling eller utilstrekkelig oppvarming av store mengder mat. Bakterien kan også forårsake fordervelse av mat.

Analysemetoden kan benyttes for å bestemme Clostridium perfringens i næringsmiddel, fôr og miljøprøver relatert til fôr og næringsmiddelproduksjon. Metoden er spesielt egnet for produkter hvor bakgrunnsfloraen ikke er for høy. 

 

Tilbake til analyseoversikt