Analyse av Enterobacteriaceae brukes i næringsmiddelindustrien som indikator på utilstrekkelig hygiene og/eller feil i prosessen. I denne bakteriegruppen kan en finne næringsmiddelbårne patogener som kan føre til sykdom hos mennesker, i tillegg til bakterier som kan forårsake fordervelse av matvarer. 

Analysemetoden baseres på bruk av petrifilm som kan brukes på alle typer næringsmiddel. 

 

Tilbake til analyseoversikt