Analyse Metode Akkreditert
Enterobacteriaceae AFNOR 3M 01/06-09/97 (petrifilm) Ja
Bacillus cereus NMKL 67 (dyrking, utstryk) Nei
Aerobe mikroorganismer, totalantall NMKL 86 (dyrking, innstøping 30°C)
AFNOR 3M 01/01-09/89 (petrifilm) 
Ja
Clostridium perfringens NMKL 95 (dyrking, utstryk) Nei
Mugg og gjær NMKL 98 (dyrking, utstryk) Ja
Koagulasepositive staphylokokker AFNOR 3M 01/09-04/03 A (petrifilm) Ja
E. coli AFNOR 3M 01/08-06/01 (petrifilm) Ja
Salmonella  AFNOR UNI 03/07-11/13 (PCR) Ja (næringsmidler)
Listeria monocytogenes AFNOR UNI 03/08-11/13 (PCR) Ja (næringsmidler og rakfisklake)
pH Intern metode Nei 
Vannaktivitet (aw) Intern metode Nei 
Restoksygenmåling Intern metode Nei
Saltinnhold Intern metode Nei
Sensorisk bedømmelse Intern metode Nei 

 

Tilbake