AnalyseMetode/referanseAkkreditertGrenseverdi
Kimtall (dyrkbare mikroorganismer) 22 °C NS-EN ISO 6222 Ja <100/ml
Koliforme bakterier NS-EN ISO9308-2 MPN-metode (Colilert) Ja 0/100 ml
E.coli NS-EN ISO9308-2 MPN-metode (Colilert) Ja 0/100 ml
Farge NS-EN ISO 7887 (metode C) Ja 20 mg/l
pH NS-EN ISO 10523 (potensiometri) Ja 6,5 – 9,5
Turbiditet NS-EN ISO 7027 Ja 4 FTU
 
Kimtall

Kimtall (totalantall bakterier) er et mål for mengden av alle bakterier og sopper som klarer å vokse under de betingelser vi bruker ved kimtallsundersøkelsen. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann. I vann fra nye borebrønner kimtallet normalt høyt.

Koliforme bakterier

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr men enkelte koliforme bakterier kan imidlertid forekomme i naturen. Påvisning av koliforme bakterier indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

E.coli

Stammer med sikkerhet fra tarminnhold fra mennesker eller dyr. Forekomst av slike bakterier viser at vannet nylig er forurenset da E.coli har begrenset overlevelsesevne i vann. Påvisning av E.coli indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Fargetall

Farge fra vann kommer vanligvis fra humus, (delvis nedbrutt plantemateriale som er løst i vann gir vannet en gulbrun farge). Etter kvalitetsnormene ansees farge under 15mg/l Pt som godt, og over 20mg/l Pt som utilfredsstillende. Mye humus gir dårlig lukt og smak på vannet.

Høyt fargetall vil redusere effekten av desinfeksjon i vannrenseanlegg.

pH

Surt vann har pH mindre enn 7. Dette er vanlig for overflatevann. Grunnvann (fra borebrønner) har ofte nøytral pH, dvs 6,5 – 7,5. pH mellom 6,5 og 9,5 er ønskelig fordi surt vann kan tære på vannledningene.

Turbiditet

Turbiditet er et mål for uklarhet i vann. Høy turbiditet oppstår på grunn av mye fint materiale, slik som leire og organisk stoff. Slam i ledningsnettet kan gi dårlig lukt/smak, og føre til for eksempel missfarging av klesvask.

Høy turbiditet kan gi nedsatt desinfeksjonseffekten i vannrenseanlegg. Ønskelig verdi for turbiditet er mindre enn 0,5 FTU for godt drikkevann.

 

Tilbake