AnalyseMetode/referanseAkkreditertGrenseverdi
Kimtall (dyrkbare mikroorganismer) 22 °C NS-EN ISO 6222 Ja <100/ml
Koliforme bakterier NS-EN ISO9308-2 MPN-metode (Colilert) Ja 0/100 ml
E.coli NS-EN ISO9308-2 MPN-metode (Colilert) Ja 0/100 ml
Intestinale Enterokokker NS-EN ISO 7899-2 (membranfiltrering) Ja 0/ml
Colstridium Perfringens Intern metode basert på mCp Ja 0/ml
 
Kimtall

Kimtall (totalantall bakterier) er et mål for mengden av alle bakterier og sopper som klarer å vokse under de betingelser vi bruker ved kimtallsundersøkelsen. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann. I vann fra nye borebrønner kimtallet normalt høyt.

Koliforme bakterier

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr men enkelte koliforme bakterier kan imidlertid forekomme i naturen. Påvisning av koliforme bakterier indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

E.coli

Stammer med sikkerhet fra tarminnhold fra mennesker eller dyr. Forekomst av slike bakterier viser at vannet nylig er forurenset da E.coli har begrenset overlevelsesevne i vann. Påvisning av E.coli indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Intestinale enterokokker

Intestinale enterokokker regnes som indikator på fekal forurensning. Enkelte enterokokker i vann kan ha andre opprinnelser.

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens finnes i avføring fra varmblodige dyr og mennesker men finnes også i kloakk og kan overleve i vann i lang tid.

Påvisning av Enterokokker og/ eller Clostridier indikerer at virus eller parasittcyster fortsatt kan være i vannet.

 

Tilbake