«Rørosmeieriet synes totalpakken med analyse og rådgivning Matråd AS tilbyr er svært verdifull. Det er særlig den faglige rådgivningen, og diskusjonspartneren ved problemløsning, som løser kvalitetsutfordringer og styrker egen kompetanseoppbygging på Rørosmeieriet.

Nærhet er selvsagt en stor pluss. Når svært god service og pålitelige analyseresultater gis i tillegg gir det liten grunn til å vurdere andre løsninger for vårt behov for kjøpte analyse- og konsulenttjenester.»

Med vennlig hilsen
Trond Vilhelm Lund
Meieribestyrer
Rørosmeieriet AS
Sollihagaen 2
7374 Røros
www.rorosmeieriet.no