Vi i Matråd ønsker å takke alle våre kunder for et godt samarbeid i året som har vært. Vi ser fram til nye oppdrag og videre samarbeid i 2020!

I løpet av året som har gått har vi hatt fokus på vannkvalitet og holdt kurs om bl.a. registrering og risikovurdering av vannverk og om Legionellarisiko i vannsystemer. God drikkevannskvalitet vil fortsatt være et fokusområde i 2020. For vannverk som ikke har fått på plass den lovpålagte ROS-analysen er vi behjelpelig med dette.

Beredskap vil også være et sentralt tema i 2020, og vi kommer til å tilby beredskapsøvelser både til vannverk og til de som jobber med mat. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer!

Vi kommer til å ha noe begrensede åpningstider i jula, men vi er i beredskap, og om det skulle være behov kan du kontakte:

Birgit:                                                                    Charlotte:
452 35 130 /             454 94 987 / 

 

God jul og riktig godt nyttår!
Hilsen Kristiane, Charlotte, Birgit og Jorund

Matraad4

 

 

Nyhetsbrev

Ønsker du motta nyhetsbrev fra oss, så fyll ut skjemaet - så sender vi deg dette per post eller elektronisk